Фізична особа Пасошнікова Наталія Володимирівна, іменована надалі “Виконавець” з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – “Замовник”) отримати Послуги, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

 

Стаття 1.  Акцептування договору

 

1.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти Замовником  є внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.

1.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

Стаття 2. Предмет договору

 

 2.1. Виконавець зобов’язується: 

  • Надати Замовнику послуги  із проведення навчального курсу у відповідності до його  характеристик (спосіб та місце проведення, строки та вартість), після оплати Замовником участі у навчальному курсі в обсязі 100% вартості курсу. Усі характеристики кожного курсу оголошено на сайті www.violettaborigard.com у відповідному розділі “Курси”.

  • Надавати своєчасні консультації та рецензії щодо робіт Замовника, виконаних в рамках курсу в межах обумовлених в осписі курсу об”єму та строків.

2.2. Замовник зобов”язується:

  • Своєчасно надавати Виконавцю роботи в рамках виконання завдань курсів;

  • Під час спілкування з іншими учасниками курсу дотиримуватись правил етикету, утримуватись від умисного приниження честі і гідності інших осіб-учасників курсів та від використання інвективної лексики.

Стаття 3. Права та обов”язки сторін.

 

3.1. У випадку, якщо обставини з боку Виконавця складаються таким чином, що він не може забезпечити належне виконання своїх обов”язків, Замовник може обрати перенесення строків проведення курсу (резервування його місця у наступному наборі студентів курсу) або відшкодування сплачених коштів в обсязі 100%. Виконавець зобов”язується в цому випадку згідно вибору Замовника зарезервувати місце Виконавцю у наступному наборі студентів аналогічного курсу, іншому курсі з відшкодуванням різниці у вартості навчання (якщо така є), іншого курсу з доплатою з боку Замовника (якщо вартість іншого курсу більша за вартість оплаченого курсу) або повернути Замовнику кошти за навчання в обсязі 100% від сплаченої суми.

 

3.2. У випадку, якщо обставини з боку Замовника складаються таким чином, що він не може забезпечити виконання робіт в рамках завдань курсу в обумовлений термін з тих чи інших причин, а також, якщо Замовник перериває навчання на курсі з власної ініціативи, Виконавець звільняється від виконання власних зобов”язань перед Замовником за цим Договором, сплачені Замовником кошти за участь в навчанні не відшкодовується і залишаються Виконавцю. Втім, за взаємною згодою, Виконавець та Замовник можуть обрати інший спосіб чи термін для продовження навчання Замовником окрім випадків, коли навчання переривається з власної ініціативи Замовника.

 

Стаття 4. Строк дії  Договору та порядок внесення змін та доповнень до Договору.

 

4.1. Цей Договір вважається чинним з моменту оплати Замовником участі у навчанні (курсі) та до закінчення терміну курсу (у відповідності до характеристик кожного курсу). 

4.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до даного Договору без згоди та інформування про зміни Замовника.

 

Стаття 5. Порядок обробки персональних даних Замовника отриманих в результаті виконання публічного Договору.

 

Персональні дані, отримані від Замовника в результаті виконання публічного Договору обробляються та зберігаються у відповідності до Політики конфіденційності веб-сайту www.violettaborigard.com.

Публічний договір про надання послуг (публічна оферта)